WET-RTF-R 0102-1204

Centrala typu Roof Top chłodzona cieczą z płytowym wymiennikiem ciepła (44,8 – 468 kW)

Chłodząca centrala WET RTF-R 0102 - 1204 to urządzenie typu Roof Top o wysokiej sprawności, służące do termiczno – wilgotnościowego uzdatniania i filtracji powietrza.  Jednostki zalecane są do pomieszczeń o dużej powierzchni, kubaturze i zagęszczeniu np. supermarkety czy centra handlowe. Zapewnienie dobrej jakości powietrza w tego typu pomieszczeniach jest konieczne. Wiąże się to z dużymi kosztami. Można je zniwelować wykorzystując odzysk ciepła. Urządzenie jest wyposażone w hermetyczne sprężarki spiralne pracujące na czynniku chłodniczym R134a, dwa obiegi chłodnicze, żebrowane wymienniki ciepła oraz wentylatory odśrodkowe. Konstrukcję wykonano z aluminium, a podstawę ze stali ocynkowanej, powlekanej. Urządzenie przystosowano do pracy w lecie i zimie. Funkcja free-cooling  z wentylatorami nawiewnymi, wywiewnymi i klapą z siłownikiem, pozwala oszczędzać energię kiedy na zewnątrz budynku występują niskie temperatury. 

Wersje:

 • B – wersja podstawowa.

Konfiguracje:

 • PC – funkcja dla systemu ze stałym przepływem cieczy;
 • PV – funkcja dla systemu ze zmiennym przepływem cieczy;
 • PP – funkcja dla pojedynczego systemu.

Właściwości urządzenia:

 • ELASTYCZNOŚĆ:

W zależności od zapotrzebowania istnieje możliwość wyboru kierunku nawiewu i wywiewu;

 • PŁYTOWY WYMIENNIK ODZYSKU CIEPŁA:

Płytowy wymiennik ciepła skutecznie odzyskuje energię utajoną z powietrza wywiewanego. W trybie zimowym sprawność odzysku może osiągać wartości wyższe niż 50%.

 • CZYNNIK CHŁODNICZY R410a:

Czynnik chłodniczy R410a pozwala osiągnąć lepszą wydajność energetyczną a przy tym jest w pełni przyjazny dla  środowiska (wskaźnik ODP=0);

 • PRACA CIĄGŁA:

Szeroki zakres pracy i precyzyjne  zaprojektowanie urządzenia zapewniają optymalną wydajność i komfort. Urządzenie spełnia swoje zadania nawet podczas niekorzystnych warunków zewnętrznych;

 • BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:

Przewody chłodnicze i urządzenia regulacyjne są łatwo dostępne i oddzielone od sekcji uzdatniania powietrza. Zmniejsza to ryzyko niekontrolowanego zanieczyszczenia. Dodatkowo umożliwia regulację zaworów podczas pracy urządzenia.

Akcesoria:

 • Nagrzewnica hot gas;
 • Czujnik CO2 – kontrola jakości powietrza;
 • Filtry o wysokiej sprawności: elektroniczne albo kieszeniowe F7;
 • Free-cooling entalpiczny;
 • Zestaw do zdalnego podłączenia z ModBus, Echelon LonTalk;
 • Klawiatura zdalnego sterowania (na odległość do 200 lub 500 metrów).

Galeria:

Pliki do pobrania:

Dokumentacja techniczna