Duże agregaty wody lodowejAgregaty wody lodowej o mocy od 34 do 2450kW stosowane są głównie w budynkach biurowych, przemyśle, technologii produkcji i centrach handlowych. Współpracują z klimakonwektorami, centralami dachowymi typu rooftop, centralami wentylacyjnymi lub bezpośrednimi odbiornikami chłodu, jakimi są maszyny. Występują w bardzo różnych konfiguracjach sprzętowych, mocowych oraz różnią się konstrukcją i zastosowaną technologią. 

Posiadamy w ofercie urządzenia o bardzo szerokim zakresie mocy wyposażone w sprężarki Scroll, śrubowe, bezolejowe sprężarki centryfugalne Turbocore. Agregaty wyposażone są w systemy tylko chłodzące, częściowego i całościowego odzysku ciepła, Free-Colling`y i funkcji grzewczej. Występują w postaci urządzeń zewnętrznych z wentylatorami osiowymi oraz do zabudowy wewnętrznej z wentylatorami odśrodkowymi.

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

Agregaty chłodzone cieczą

Agregaty wody lodowej bezskraplaczowe